คำที่ชาวอเมริกันกับอังกฤษออกเสียงไม่เหมือนกัน

คำที่ชาวอเมริกัน (US) กับอังกฤษ (UK) สะกดและออกเสียงไม่เหมือนกัน

  Realization (US) เรีย หลิ เซ่ เฉิ่น / Realisation เรีย ไล เซ่ เฉิ่น (UK)  การตระหนัก การรับรู้

I came to the realization that I needed to change my attitude for the better.
ฉันได้ตระหนักว่าฉันต้องเปลี่ยนทัศนคติให้ดีขึ้น

Organization โอรฺ เกอะ เหนอะ เซ่ เฉิ่น (US) / Organisation โอ เกอะ ไน เซ่ เฉิ่น  (UK)  องค์กร

This organization helps a lot of people.
องค์กรนี้ช่วยผู้คนมากมาย

Organized (US) / Organised (UK)  มีระเบียบ

He’s a very organized person.  เขาเป็นคนมีระเบียบ

Which direction are you heading? (UK)
Which direction are you headed? (US)  
คุณกำลังมุ่งหน้าไปทิศไหน

Authorization ออ เตอรฺ เหรอะ เซ่ เฉิ่น (US) / Authorisation โอ เตอะ ไร เซ่ เฉิ่น  (UK)  ออก

Did you get the authorization to go forward with the project?  
คุณได้รับการอนุญาตให้ทำโครงการมั้ย

Globalization กโล เบอะ เหลอะ เซ่ เฉิ่น (US) / Globalisation (UK) กโล เบอะ ไล เซ่ เฉิ่น การไปสู่การเป็นโลกาภิวัตน์คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม