มันเขี้ยว โอ้เอ้ ทะเล้น ชื่นใจ ชื่นบาน ปิติยินดี สดชื่น ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรบ้าง

Hurry and scoop the rice and put it on your plate. 

เร็วๆและตักข้าวใส่ในจาน

Quit doing other stuff.  
เลิกโอ้เอ้
Quit playing around!  
เลิกเล่น
Quit doing other stuff and scoop the rice and put it on your plate.  

เลิกโอ้เอ้แล้วรีบตักข้าว

stall (v.)  
ทำให้เครื่องยนต์หยุดกลางคัน หรือ ถ่วงเวลา
Quit stalling and scoop the rice and put it on your plate and eat it!  

เลิกถ่วงเวลาแล้วตักข้าวใส่จานและกินซะ!
Would you please scoop up your rice and put it on your plate?  

เธอตักข้าวใส่จาน
Quit doing all that other stuff.  

หยุดทำอย่างอื่น
Quit playing around and please eat your rice.   

หยุดเล่นแล้วกินข้าวของเธอซะ

delighted  (adj.)  
ชื่นใจ

I feel delighted to see you.  
ฉันชื่นใจที่ได้เจอคุณ

rejoiced (v2)  
ปิติยินดี
rejoice (v1)  
ปิติยินดี
cheerful (adj.)  
ชื่นบาน
I’m very cheerful today.  
วันนี้ฉันรู้สึกชื่นบาน
I’m very happy.  
ฉันรู้สึกดีใจ
refreshed (adj.)  
รู้สึกสดชื่น
I feel refreshed after going to the gym.  

ฉันรู้สึกสดชื่นหลังจากที่ไปโรงยิมมา

ส่วนมันเขี้ยวก็ไม่มีคำเฉพาะแต่อาจพูดว่า
You’re so cute that I wanna squeeze you!   
เธอน่ารักจนฉันอยากจะบีบแรงๆ
You’re so cute that I just want to eat you up.  

ธอน่ารักจนฉันอยากจะกินเข้าไป 
I just want to bite you.    

ฉันแค่อยากจะกัดเธอ (ใม่ค่อยพูด)
You‘re so playful.  
คุณเป็นคนขี้เล่น
You like to play around.  
คุณเป็นคนขี้เล่น
You like to horse around. 
คุณเป็นคนขี้เล่น
I like to mess around!  
ฉันเป็นคนขี้เล่น
Quit playing around!  
อย่ามาทะเล้นแถวนี้
Quit messing around!  
อย่ามาทะเล้นแถวนี้
Quit joshing!  
อย่ามาทะเล้น (ไม่ค่อยใช้)

Quit joshing around!  
อย่ามาทะเล้นแถวนี้

Facebook Google Twitter


โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม