พยายาม นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร?

There will be no more attempts to break him.

จะไม่มีการพยายามทำลายเขาอีก


attempt (v.)

พยายาม


attempt (v.)

การพยายาม


They succeeded on their first attempt.

พวกเขาประสบความสำเร็จในการพยายามครั้งแรก


Try

พยายาม / ลอง


They try to come up with a new innovation but failed.

พวกเขาพยายามที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาแต่ล้มเหลว


Innovation

นวัตกรรม


Invention

สิ่งประดิษฐ์


They try to come up with a new invention but failed.

พวกเขาพยายามที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ขึ้นมาแต่ล้มเหลว

Facebook Google Twitter


เรียนสดกับอ.อดัมที่พญาไท
02 612 9300

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม