โลกมันกลม ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

It’s a small world.

โลกมันกลม


up in the air ยังไม่ทราบผลสุดท้าย

 เช่น

How’s your new business going? 

Do you think it’s going to be successful?

ธุรกิจใหม่เป็นอย่างไรบ้าง คุณคิดไหมครับว่ามันจะประสบความสำเร็จ

 

I’m not sure. It’s still up in the air.

ยังไม่แน่ใจ ยังไม่ทราบว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไร


to flip a coin โยนเหรียญ heads = หัว tails = ก้อย


 เช่น Let’s flip a coin. 

เราโยนหัวโยนก้อยกันเถอะ

 

You call it in the air.

ให้คุณเลือกหัวหรือก้อยตอนที่เหรียญอยู่ในอากาศคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม