ระวัง พูดเป็นภาษาอังกฤษได้หลายคำ มีคำไหนบ้าง ???

ลงทะเบียนเพื่อเรียนออนไลน์
กับอาจารย์อดัมพร้อมรับส่วนลด 40%


Be careful / Watch out / Beware


Heads up. Watch out!  เงยหน้าขึ้น ระวัง!


Watch out for the cars.  ระวังรถด้วย


Be careful.  ระวัง


Be careful. The floor is slippery.  ระวังนะ พื้นลื่น


Beware  จงระแวดระวัง
(เป็นการเตือนที่ไม่เร่งด่วนเท่า watch out หรือ be careful)


Beware of the vicious dog.  ระวังสุนัขดุ


Beware of pickpockets operating in this area.
ระวังนักล้วงกระเป๋าที่หากินอยู่บริเวณนี้


Facebook Google Twitter


แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม