อังกฤษสำหรับต้อนรับแขก สัมภาระ ของใช้ส่วนตัว ของมีค่า ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

bellboy พนักงานยกสัมภาระ

porter พนักงานยกกระเป๋า


การทักทาย

Good morning, sir. 

สวัสดีตอนเช้า

sir คุณผู้ชาย

madam / ma’am / miss คุณผู้หญิง

How are you this morning? 

เช้านี้คุณสบายดีไหม

How many bags do you have, sir? 

คุณมีกระเป๋ากี่ใบครับ


สอบถามเรื่องสัมภาระ

Please let me help you with your luggage. 

กรุณาให้ผมช่วยยกสัมภาระให้คุณ


Please allow me help you with your luggage. 

กรุณาให้ผมช่วยยกสัมภาระให้คุณ


Please make sure that you have all of your personal belongings. 

กรุณาตรวจสอบว่าของใช้ส่วนตัวของคุณอยู่ครบหรือไม่

personal belongings ของใช้ส่วนตัว

valuables ของใช้ส่วนตัวที่มีค่า


Please double-check the car to make sure you have everything. 

กรุณาตรวจสอบในรถว่าคุณมีของทุกอย่างครบ


Please re-check your belongings again before leaving the car. 

กรุณาตรวจสอบของส่วนตัวของคุณอีกครั้งก่อนลงจากรถ


Please make sure that you have your passport with you. 

กรุณาตรวจให้แน่ใจว่าคุณมีหนังสือเดินทางอยู่กับคุณ


Your wallet, your phone. Make sure that you have everything. 

กระเป๋าเงิน โทรศัพท์ ตรวจให้แน่ใจว่าคุณมีครบทุกอย่างแล้ว


Let me take you to the receptionist. 

ผมจะพาคุณไปหาพนักงานต้อนรับ

receptionist พนักงานต้อนรับ

greeter พนักงานต้อนรับที่ร้านอาหาร


This way, please. เชิญทางนี้

Follow me, please. ตามผมมา


ขอวางสัมภาระ

Do you mind if I put your luggage by the wardrobe? 

คุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมวางสัมภาระไว้ข้าง ๆ ตู้เสื้อผ้า

wardrobe / closet ตู้เสื้อผ้า


If you need anything else, you can call room service. 

ถ้าคุณต้องการสิ่งใดเพิ่มเติม คุณสามารถโทรหาแผนกบริการอาหารที่ห้องพัก


If you need anything else, please call room service. 

ถ้าคุณต้องการสิ่งใดเพิ่มเติม กรุณาโทรหาแผนกบริการอาหารที่ห้องพัก


แนะนำสถานที่และการเดินทาง

Is there anything I can do for you, sir? 

ให้ผมช่วยอะไรไหม


It’s about a 15-minute drive from here if the traffic isn’t jammed. 

ขับรถไปใช้เวลาประมาณ 15 นาที จากที่นี่ ถ้ารถไม่ติด


It will cost you about 120 to 160 Baht, round trip. 

ค่ารถประมาณ 120 ถึง 160 บาท ไป-กลับ


Do you want me to call you a taxi? 

คุณต้องการให้ผมเรียกแท็กซี่ให้ไหม


Do you want me to call a taxi for you? 

คุณต้องการให้ผมเรียกแท็กซี่ให้ไหมคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม