ไม่มีสัญญาณ แบตหมด ใช้ไม่ได้ รถสตาร์ตไม่ติด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ??

โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

signal, reception, กับ service แปลได้ว่า สัญญาณ
ถ้าจะพูดว่า 
ฉันไม่มีสัญญาณ ก็ใช้
I don’t have reception. 
I don’t have any reception. 
I don’t have any service. 

I don’t have a signal. 


ประโยคอื่น ๆ ที่ใช้บ่อย
My phone isn’t working. 
โทรศัพท์ของฉันใช้ไม่ได้

bar สัญญาณโทรศัพท์ (ที่เป็นขีดๆ)
I have one bar. 
ฉันมีสัญญาณขีดเดียว

I have two bars. 
ฉันมีสัญญาณสองขีด

Sorry I only have one bar, so the signal might not be clear. 
ขอโทษทีฉันมีสัญญาณขีดเดียวดังนั้นสัญญาณจึงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่

Oh, I have full bars! 
ฉันมีสัญญาณเต็ม

I’m out of batteries. 
ฉันแบตเตอร์รี่หมด

I’m out of battery.
ฉันแบตเตอรี่หมด

out of หมด

I’m out of gas. 
น้ำมันหมด

I’m out of energy. 
ฉันหมดแรง

juice น้ำในแบตเตอร์รี่
I’m out of juice.  
แบตหมดแล้ว

My phone is dead. 
โทรศัพท์ของฉันแบตหมด

My car is dead. 
รถของฉันสตาร์ตไม่ติด

My computer is dead. 

คอมพิวเตอร์ของฉันแบตหมด

Facebook Google Twitter


เรียนสดกับอ.อดัมที่พญาไท
02 612 9300

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม