อยู่ในกะลา โลกแคบ ใจแคบ เปิดใจกว้าง โลกส่วนตัวสูง เก็บตัว ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Living in a bubble หมายความว่าอะไร

He lives in a bubble.  เขาอยู่ในฟองสบู่

มีความหมายเหมือนกับ อยู่ในกะลา หมายถึง เป็นคนโลกแคบ อยู่ในโลกของตัวเอง


หรือพูดได้เหมือนกันว่า He lives in his own little world.

You’re really narrow-minded.  You need to be more open-minded.
คุณเป็นคนใจแคบ คุณควรจะเป็นคนเปิดใจกว้างมากกว่านี้

You live in your own little world.  คุณอยู่ในโลกใบเล็กๆของตัวเอง

He’s a very private person.  เขาเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูง

Can I have some privacy, please.  ขอความเป็นส่วนตัวหน่อยสิ

He’s an extrovert.  เขาเป็นคนชอบแสดงออก / ชอบเข้าสังคม

He’s an introvert. / He’s a recluse. / He’s a hermit. เขาเป็นคนเก็บตัว

ศัพท์

Narrow-minded (adj.)  ใจแคบ

Open-minded (adj.) ใจเปิดกว้าง

Private (adj.)  เป็นส่วนตัว

Privacy (n.)  ความเป็นส่วนตัว

Extrovert (n.)  คนที่ชอบแสดงออก คนที่ชอบเข้าสังคม

Introvert (n.)  คนเก็บตัว

Recluse (n.)  คนเก็บตัว คนรักความสันโดษ

Hermit (n.)  คนเก็บตัว  คนรักความสันโดษ


Facebook Google Twitter


โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม