ความรักทำให้เรารู้สึกเป็นเด็กอีกครั้ง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดคอร์สออนไลน์
กับอาจารย์อดัม สูงสุดถึง 40 %

ความรักทำให้เรารู้สึกเป็นเด็กอีกครั้ง

Love makes us a little more childish.  

ความรักทำให้เราทำตัวเหมือนเด็กๆ

Childish (adj.)  เหมือนเด็ก ทำตัวเป็นเด็ก ๆ

You are being so childish. 

เธอกำลังทำตัวเป็นเด็ก ๆ

You’re a cry baby. 

ธอเป็นเด็กขี้แย

Quit being such a cry baby. 

เลิกทำตัวเป็นเด็กขี้แยได้แล้ว

Love makes us a little younger.  

ความรักทำให้เราเด็กลง

Love makes us feel a little younger.  

ความรักทำให้เรารู้สึกว่าเด็กลง

Love makes us feel like teenagers again.
ความรักทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นวัยรุ่นอีกครั้ง

Love makes me feel like I’m a teenager again.
ความรักทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นวัยรุ่นอีกครั้ง


Facebook Google Twitter


เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ซื้อแยกเป็นคอร์ส