ความรักทำให้เรารู้สึกเป็นเด็กอีกครั้ง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ความรักทำให้เรารู้สึกเป็นเด็กอีกครั้ง

Love makes us a little more childish.  

ความรักทำให้เราทำตัวเหมือนเด็กๆ

Childish (adj.)  เหมือนเด็ก ทำตัวเป็นเด็ก ๆ

You are being so childish. 

เธอกำลังทำตัวเป็นเด็ก ๆ

You’re a cry baby. 

ธอเป็นเด็กขี้แย

Quit being such a cry baby. 

เลิกทำตัวเป็นเด็กขี้แยได้แล้ว

Love makes us a little younger.  

ความรักทำให้เราเด็กลง

Love makes us feel a little younger.  

ความรักทำให้เรารู้สึกว่าเด็กลง

Love makes us feel like teenagers again.
ความรักทำให้เรารู้สึกเหมือนเป็นวัยรุ่นอีกครั้ง

Love makes me feel like I’m a teenager again.
ความรักทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นวัยรุ่นอีกครั้ง
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม