ปวดเบา ปวดหนัก ท้องเสีย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

I have diarrhea. ฉันท้องเสีย

I have the runs. ฉันท้องเสีย

I have the shits. ฉันขี้แตก (ไม่สุภาพ)

I've gotta pee. ปวดฉี่

I've gotta piss. (ไม่สุภาพ) ปวดเยี่ยว

I've gotta poo(p). ปวดอึ

I've gotta take a dump. (สแลง) ปวดอึ

I've gotta take a shit. (ไม่สุภาพ) ปวดขี้้

I've gotta go number one. ปวดเบา

I've gotta go number two. ปวดหนัก

แต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องบอกว่าปวดอะไรเพราะไม่มีใครอยากรู้ อาจจะบอกแค่ว่า

I've gotta use the bathroom/restroom.  ฉันต้องใช้ห้องน้ำคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม