จังหวัด เขต ปริมณฑล ตำบล หมู่บ้าน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

province จังหวัด
What/Which province are you from?  
วัทฺ พรอฟินสฺ ออเออรฺ ยู ฟรัม  
คุณมาจากจังหวัดไหน

I’m from Bangkok.  
อายมฺ ฟรัม เบงคอคฺ
ฉันมาจากกรุงเทพ

county (n.) เขต, ปริมณฑล
(หน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นของอังกฤษ สหรัฐอเมริกา) 
What/Which county do you live in?
คุณอยู่เขตไหน

district (n.) เขต, อำเภอ

sub-district (n.) ตำบล, แขวง


state  (n.) รัฐ
What/Which state are you from?
คุณมาจากรัฐไหน

The United States is composed of 50 states.  
สหรัฐประกอบด้วย 50 รัฐ

city (n.) เมือง
What/Which city are you from?
คุณมาจากเมืองไหน

neighborhood ละแวกบ้าน 

village หมู่บ้าน


Your neighborhood is close to mine.
หมู่บ้านของคุณใกล้หมู่บ้านของฉันคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม