ใจง่าย เล่นตัว ติดดิน คนสบาย ๆ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร


ใจง่าย เล่นตัว ติดดิน คนสบาย ๆ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร


Easy (adj.)  ที่ปกติแปลว่าง่าย ถ้าใช้กับคน เป็นสำนวน หมายถึงใจง่าย


She’s easy.  หล่อนเป็นคนใจง่าย


I’m not that easy.  ฉันไม่ใช่คนใจง่ายขนาดนั้นหรอกนะ


สำนวน To get around หมายถึง เป็นคนสำส่อน เคยนอนกับคนมาแล้วหลายคน


He gets around.  เขามีอะไรกับใครๆมาทั่วไปหมดแล้ว


promiscuous (adj.)  สำส่อน


Don’t be promiscuous.  อย่าทำตัวสำส่อน


แต่  easy-going (adj.)  หมายถึงเป็นคนสบายๆ เข้ากับคนง่าย (ไม่ใช่ใจง่าย)


She’s an easy-going person.  หล่อนเป็นคนง่ายๆ สบายๆ


I’m a chilled person.  ฉันเป็นคนง่ายๆ ชิวๆ


down-to-earth (adj.)  เป็นคนติดดิน


I’m not high-maintenance.  ฉันไม่ใช่คนเรื่องมาก


to play hard to get  เล่นตัว


Quit playing hard to get with me.  เลิกเล่นตัวกับฉันซะที


She is really hard to impress.  หล่อนเป็นคนจีบยากคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม