น่าอิจฉา น่าปรารถนา ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

น่าอิจฉา น่าปรารถนา ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

enviable (adj.) น่าอิจฉา
He/She has a very enviable life.
เขามีชีวิตที่น่าอิจฉามาก
He/She has a very enviable job.
เขามีงานที่น่าอิจฉามาก

envy (v.) อิจฉา
I envy you.
ฉันอิจฉาคุณ 

desirable (adj.)  น่าปรารถนา
He has a very desirable lifestyle.
เขามีไลฟ์สไตล์ที่น่าปรารถนามาก

desire (v.) ปรารถนา
I desire a better life.
ฉันปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น

jealous (adj.)  อิจฉา
I'm jealous of you.
ฉันอิจฉาคุณ

Facebook Google Twitter


เรียนสดกับอ.อดัมที่พญาไท
02 612 9300

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม