คุณตดรึเปล่า เหม็นมาก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

คุณตดรึเปล่า พูดได้หลายแบบ เช่น
Did you fart? 
Did you rip one?
Did you rip ass?
Did you let one?
Did you let one loose?
Did you let one fly?
Did you cut the cheese?
Did you toot?
Did you uncork one?
Did you beef one?
เป็นต้น
ส่วน คุณผายลมรึเปล่า ก็ใช้คำพูดดังต่อไปนี้
Did you break wind?
Did you pass gas? 
Did you release some gas?
Did you gas?
หรือถ้าอยากบอกว่า เหม็นมาก ก็พูดว่า
That stinks! สทิงคสฺ
That's stinky! สทิงขิ
That's smelly! สเม็ลลี
That smells horrible! สเม็ลสฺ โฮ่เหรอะโบ็ลฺ
That smells so bad! สเม็ลสฺ โซว แบด
That reeks! รีคสฺ
That's reasty! รี่สดิ
That's rancid! แร่นสิด
That's putrid! พยิ่วถริดคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม