ตด ผายลม กลิ่น ชุดนอน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

ตด ผายลม กลิ่น ชุดนอน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?


Do you smell that? 

คุณได้กลิ่นอะไรไหม?


I farted. 

ผมตด


I passed gas / I broke wind 

ฉันผายลม


They sell underwear that filters out bad smells.

 พวกเขาขายกางเกงในที่ช่วยกรองกลิ่นเหม็น


underwear (n.) 

กางเกงใน อ่านว่า อั้นเดอรเหวะเออร


filter (v.) 

กรอง อ่านว่า ฟิ่ลเทอร


The garments have a carbon lining that absorbs odors. 

เครื่องแต่งกายนี้มีเส้นใยคาร์บอนช่วยดับกลิ่น


garments (n.) 

เครื่องแต่งกาย อ่านว่า ก้าร์เมินทส


absorb (v.) 

ซึมซับ อ่านว่า อับโซ่เออรบ


odor (n.) 

กลิ่น อ่านว่า โอ้วเดอร


They also sell flatulence filtering jeans, pajamas and cushions. 

พวกเขายังขายกางเกงยีนส์ ชุดนอน เบาะรองนั่งดูดซับกลิ่น


jeans (n.) 

ยีนส์ อ่านว่า จีนส


pajamas (n.) 

ชุดนอน อ่านว่า เผอะแจ้เหมิส


cushion (n.) 

เบาะรองนั่ง อ่านว่า คึเฉิ่นคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม