คำที่ออกเสียงยาก !!! Schedule, Volume, Quay, Jewelry, Probably, Squirrel, Lingerie, Strawberry ออกเส

volume ฟอลฺยิวมฺ  ระดับเสียง
value (n.) แฟ็ลยิว  คุณค่า, มูลค่า (v.) ถือว่ามีค่า
Could you please turn up the volume?  คุณช่วยเพิ่มระดับเสียงหน่อยได้ไหม?
squirrel (n.) เซกวอร-โอ็ลฺ  กระรอก
probably (adv.)  พรอบับบลี/พรอบลี คงจะ
I’ll probably go.  ฉันคงจะไป
bologna (n.)  เบอะโลนี ไส้กรอกสำหรับทำแซนวิช
quay (n.) คี  ท่าเรือ
literature (n.) ลิ-เดอร-เหริท-เชอรฺ  วรรณกรรม
-ture  ท้ายคำ ออกเสียงว่า  cher  เชอรฺ
jewelry (n.)  จิว-โว็ลฺ-รี/โจ็ลฺ-รี/จิว-เวิลฺ-รี เครื่องเพชร  เครื่องประดับ
lingerie (n.) ลองเจอะเร ชุด(เซ็กซี่)ของผู้หญิง
executive (n.) อิกเซ็คยิวถิฟฺ ผู้บริหาร
strawberry (n.) สทรอเบะรี สตอร์เบอรรี่
schedule (n.) สเก็ดจิวโว็ลฺ~
สเก็ดจิวเวิลฺ / สเก็ดโจ็ลฺ~สเก็ดเจิลฺ ตารางงาน/เรียน

What’s your schedule like next week?  

ตารางงานอาทิตย์หน้าของคุณเป็นอย่างไร?
Are you free? คุณว่างไหม?
Look at your schedule. ดูตารางงานของตัวเอง
See if you’re free.  ดูว่าคุณว่างรึเปล่า
Check your schedule. เช็คตารางานของคุณ
vegetable (v.) เฟ็จฺเถอะโบ็ลฺ~
เฟ็จฺเถอะเบิลฺ  ผัก

oil (n.) โอยโอ็ลฺ~โอยเอิลฺ  น้ำมัน
toy (n.) โทย  ของเล่น
boy (n.) โบย เด็กผู้ชาย


Facebook Google Twitter


โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม