ยังตัดใจไม่ได้ คิดถึงเธอ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ตัดใจไม่ได้

ตัดใจ    To get over something or someone

I can’t get over you.  ฉันตัดใจจากคุณไม่ได้

I’m not over him yet.  ฉันยังตัดใจจากเขาไม่ได้

You need to move on. คุณต้องตัดใจแล้วมเดินหน้าต่อไป

Just get over it.  ตัดใจซะเถอะ

You should try to get over her.  เธอควรจะตัดใจจากหล่อนเสีย

I’m still in love with her.  ฉันยังรักเธออยู่

I miss being with you.  ฉันคิดถึงตอนที่อยู่กับเธอ

I miss spending time with you.  ฉันคิดถึงตอนที่ใช้เวลากับเธอ

I can’t get over failing my exams.  ฉันตัดใจเรื่องที่สอบตกไม่ได้

Facebook Google Twitter


เรียนสดกับอ.อดัมที่พญาไท
02 612 9300

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม