ไปไหนมา ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

ไปไหนมา ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

Where have you been?
เวะเออร แฮฟ ยูว บิน

Where ya been?
เวะเออร ย่ะ บิน

I have been…

I’ve been at the market.
อายฟ บิน แอท เthอะ ม่าร์ขิท

I’ve been at the mall.
อายฟ บิน แอท เthอะ มอล

I’ve been at school.
อายฟ บิน แอท สกู้เวิล

I’ve been at work.
อายฟ บิน แอท เวิรค

Where did you go?

Where’dya go?
เวะเออร จะ โกว

I went to….

I went to the market.

I went to the hospital.

Where have you been all my life?

Facebook Google Twitter


เรียนสดกับอ.อดัมที่พญาไท
02 612 9300

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม