ฉันผิดตรงไหน ไม่ได้ตั้งใจ ให้อภัย ฉันผิดเอง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

What did I do wrong?
ฉันทำอะไรผิดไปเหรอ

What did I do wrong? 

ฉันทำอะไรผิดเหรอ

How am I wrong?   

ฉันผิดยังไง

Everything you do is wrong!  

ทุกอย่างที่คุณทำน่ะผิดหมด

Whatever I do, I’m always wrong in your eyes.  

ไม่ว่าฉันจะทำอะไรก็ผิดไปหมดในสายตาของคุณ

I can’t do anything right by you, can I?  

ฉันทำอะไรก็ไม่เคยถูกเลยสำหรับคุณ ใช่มั้ยล่ะ

Where did it go wrong?  

มันผิดพลาดไปตอนไหนเหรอ

Where did I go wrong? 

 ฉันทำผิดพลาดไปตรงไหน

That’s the wrong answer.  

นั่นเป็นคำตอบที่ผิด

I did wrong.  

ฉันทำผิด

He committed many wrongs.  

เขาทำสิ่งผิดพลาดหลายอย่าง
(ในที่นี้
 wrong เป็นคำนาม)

He made many mistakes.  

เขาทำผิดหลายอย่าง / เขาทำผิดหลายแห่ง

I’m sorry I made an error.  

ฉันเสียใจที่ทำผิดพลาดไป

I’m sorry I was wrong.  

ฉันเสียใจ ฉันผิดเอง

Incorrect (adj.)  ไม่ถูกต้อง

That is incorrect.  

นั่นไม่ถูกต้องนะ

That’s right. / That’s correct.  

ถูกต้องแล้ว

I don’t want to wrong you.  

ฉันไม่อยากจะทำผิดต่อเธอ
(ในที่นี้ ใช้คำว่า
 wrong เป็นคำกริยา)

I didn’t mean to wrong you.  

ฉันไม่ได้ตั้งใจทำผิดต่อเธอ

I didn’t mean to ....  ฉันไม่ได้ตั้งใจจะ....

I didn’t mean to do that.  

ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนั้น

I didn’t mean to upset you.  

ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้คุณอารมณ์เสีย

I didn’t do that on purpose.  

ฉันไม่ได้ตั้งใจทำอย่างนั้น

That’s okay. / No problem. / I forgive you.  

ไม่เป็นไร / ไม่มีปัญหา / ฉันให้อภัยคุณ

Just don’t do it again.  

อย่าทำอย่างนั้นอีกแล้วกัน

Forgive and forget.  

ให้อภัยแล้วลืมไปเสีย

I forgive you, but I’ll never forget what you did.  

ฉันยกโทษให้คุณ แต่จะไม่ลืมสิ่งที่คุณทำ

I may forgive, but I don’t forget.
ฉันอาจจะให้อภัยนะ แต่ฉันไม่ลืมหรอกคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม