นินทาลับหลัง ตีสองหน้า ไม่จริงใจ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

นินทาลับหลัง = to talk about somebody behind his/her back
Don't talk about me behind my back! อย่านินทาฉันลับหลัง
หรือสแลงที่ใช้ในปัจจุบันที่มีความหมายเดียวกันคือ 
Don't talk sh*t/crap behind my back!
หรือใช้คำว่า gossip ก็ได้เหมือนกัน เช่น
Don't gossip about me! อย่านินทาฉัน
ส่วน ตีสองหน้า ก็ใช้คำว่า two-faced
You shouldn't trust him 'cause he's two-faced. 
ไม่ควรไว้ใจเค้าเพราะเค้าเป็นคนตีสองหน้า
และสุดท้ายคำว่า ไม่จริงใจคือ insincere เช่น
He's an insincere person. 
เค้าเป็นคนที่ไม่จริงใจคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม