ไม่เอาเครื่องใน กล้ากินเครื่องในมั้ย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

ไม่เอาเครื่องใน ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

Offal  เครื่องใน (พ้องเสียงกับคำว่า awful) ทั้งสองอ่านว่า อ้อเฝิ่ล

คำอื่น ๆ ที่แปลว่าเครื่องใน

intestines / guts  ไส้

Insides  เครื่องใน

Organs  อวัยวะ

No offal. / No intestines. / No guts. / No insides. ไม่เอาเครื่องใน

To have the guts to….  มีความกล้าที่จะ

Do you have the guts to do this?  

เธอกล้าทำสิ่งนี้มั้ย

Do you have the guts to eat these guts?  

เธอกล้ากินเครื่องในนี่มั้ย

He won’t do it.  He doesn’t have the guts. 

เขาไม่ทำหรอก เขาไม่กล้าพอ

 

Beer gut  ลงพุง

He has a gut. / He has a belly. / He has a beer gut. / He has a beer belly. 
เขาลงพุง (เพราะเบียร์)


Facebook Google Twitter


เรียนสดกับอ.อดัมที่พญาไท
02 612 9300

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม