สัมภาษณ์งาน อาชีพ ว่าจ้าง ไล่ออก ยินดีด้วย ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

 Can you tell me a little bit about yourself?

คุณลองเล่าประวัติคร่าว ๆ ให้ผลฟังได้ไหม


Can you tell me about your career? 

คุณเล่าเกี่ยวกับการทำงานของคุณได้ไหม

Korea ประเทศเกาหลี

Korean ภาษาเกาหลี

career อาชีพ

carrier พาหะนำโรค พาหนะขนของ คนส่งของ


I used to be pretty. 

ฉันเคยเป็นคนสวยมาก่อน

pretty (adj.) สวย (adv.) ค่อนข้าง

เช่น You are pretty. 

คุณสวย

You are pretty ugly. 

คุณค่อนข้างน่าเกลียด


model นางแบบ

PR girl สาว PR (พริตตี้)

PR : Public Relations ประชาสัมพันธ์


You used to be a coordinator. 

คุณเคยเป็นผู้ประสานงานมาก่อน

Keep that to yourself. 

เก็บไว้รู้คนเดียวก็ได้ ไม่ต้องบอกใคร


What do you do now? 

คุณทำอะไรอยู่ (อาชีพ)

What are you doing now? 

ตอนนี้คุณกำลังทำอะไร

How long have you worked there? 

คุณทำงานอยู่ที่นั่นนานเท่าไหร่

I worked there 2 years ago. 

ฉันทำงานที่นั้นเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

I have worked there for 2 years.

ฉันทำงานที่นั่นมาได้ 2 ปีแล้ว

2 years ago 

2 ปีที่แล้ว

for 2 years 

ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา


When do you want to start? 

แล้วคุณอยากเริ่มงานเมื่อไหร่

The day after tomorrow. 

วันหลังจากวันพรุ่งนี้ (วันมะรืน)


Congratulations! We are going to hire you. 

ยินดีด้วย! พวกเราจะจ้างคุณให้เข้าทำงาน

Higher (adj./adv.) 

สูงกว่าเดิม

hire (v.) ว่าจ้าง

เช่น We need to hire a new secretary.


fire (v.) ไล่ออก (n.) ไฟไหม้

เช่น I got fired because I was lazy.

ฉันถูกไล่ออกเพราะฉันขี้เกียจ


Facebook Google Twitter


เรียนสดกับอ.อดัมที่พญาไท
02 612 9300

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม