ให้โอกาสฉันได้มั้ย มีโอกาสเท่าไหร่ โดยบังเอิญ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Negative / chance / opportunity

Negative  ทางลบ ติดลบ ไม่ ใช้เป็นคำพูดเพื่อตอบรับแบบปฏิเสธ

No way  ไม่มีทางหรอก

Chance  โอกาส

Please give me another chance.  ได้โปรดให้โอกาสฉันอีกครั้ง

What are the chances?  มีโอกาสมากเท่าไหร่กันนะ
โดยมากจะเป็นประโยคที่พูดเป็นเชิงอุทานและไม่ต้องการคำตอบ

What are the chances of that happening?

By chance  โดยบังเอิญ

I met my ex-boyfriend by chance today.
วันนี้ฉันเจอแฟนเก่าโดยบังเอิญ

Would you have a pen I can borrow by any chance?
คุณบังเอิญอาจจะมีปากกาให้ฉันยืมสักด้ามมั้ย

Opportunity  โอกาสอันดี

I had an opportunity to work for an international company.
ฉันมีโอกาสได้ทำงานบริษัทระดับนานาชาติ

I would like to take this opportunity to thank everyone for their support.
ฉันขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการสนับสนุน
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม