ขอโทษแทน โทษคนอื่น โยนความผิด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ลงทะเบียนเพื่อเรียนออนไลน์
กับอาจารย์อดัมพร้อมรับส่วนลด 40%

ขอโทษแทน โทษคนอื่น โยนความผิด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร 

I'm sorry/I apologize for my friend's actions/words.
ขอโทษแทนคนอื่น(เพื่อน)

to place the blame on other people
โยนความผิดให้คนอื่น 

to blame other people
โทษคนอื่น

He/She never admits when he's/she's wrong.
ไม่เคยยอมรับว่าตัวเองผิด/ไม่เคยสำนึกผิด

I don't accept the truth.
ไม่ยอมรับความจริง

Facebook Google Twitter


แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม