ถ่อมตน ภาคภูมิใจ หลงตัวเอง หยิ่ง จองหอง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

คำศัพท์ Vocabulary

ถ่อมตน humble (adj.)

 ภาคภูมิใจ proud (adj.)

ความภูมิใจ ความหยิ่งทะนง pride (n.)  

หลงตัวเอง into yourself, narcissistic (adj.), self-absorbed (adj.) 

หยิ่ง  arrogant (adj.) 

จองหอง conceited (adj.),  prideful (adj.)


 ตัวอย่าง Examples

She saw her son get his Master’s degree and her soul filled with pride.

เธอเห็นลูกชายได้รับปริญญาโทแล้วจิตใจเธอก็เปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจ


I had to swallow my pride and apologize to him.

ฉันจำเป็นต้องกล้ำกลืนความหยิ่งทะนงของตัวเองแล้วก็กล่าวขอโทษเขา


She said something that hurt his pride.
หล่อนพูดอะไรบางอย่างที่กระเทือนความทะนงตัวของเขา


I’m very proud of my son.  

ฉันภูมิใจในตัวลูกชายมาก


John made his family proud.  

จอห์นทำให้ครอบครัวของเขารู้สึกภาคภูมิใจ


She’s a proud woman.  

หล่อนเป็นคนหยิ่งทะนง


Sunee is too proud to admit that she was wrong.
สุนีย์รู้สึกทะนงตัวเกินกว่าที่จะยอมรับว่าเธอผิด


He’s a very prideful guy.  He needs to be more humble.

เขาเป็นคนหยิ่ง เขาควรจะเป็นคนถ่อมตนมากกว่านี้


He’s so into himself.  

เขาหลงตัวเองมาก


He's in love with himself. 

 เขาหลงตัวเองมาก


He’s very arrogant. 

 เขาเป็นคนหยิ่งมาก


Pride (n.)  เป็นลักษณะนามที่แปลว่า ฝูง ใช้กับสิงโต

a pride of lions  สิงโตหนึ่งฝูง

That pride of lions is following us.  Let’s run!  

สิงโตฝูงนั้นกำลังตามเรามัน วิ่งเถอะคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม