หลงตัวเอง หยิ่ง จองหอง ภาคภูมิใจ ถ่อมตน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Pride / proud ความภูมิใจ / ความหยิ่ง

Pride (n.)  ความภูมิใจ ความหยิ่งทะนง

She saw her son get his Master’s degree and her soul filled with pride.
เธอเห็นลูกชายได้รับปริญญาโทแล้วจิตใจเธอก็เปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจ

I had to swallow my pride and apologize to him.
ฉันจำเป็นต้องกล้ำกลืนความหยิ่งทะนงของตัวเองแล้วก็กล่าวขอโทษเขา

She said something that hurt his pride.
หล่อนพูดอะไรบางอย่างที่กระเทือนความทะนงตัวของเขา

Proud (adj.)  ภูมิใจ หยิ่ง จองหอง ทะนงตัว

I’m very proud of my son.  ฉันภูมิใจในตัวลูกชายมาก

John made his family proud.  จอห์นทำให้ครอบครัวของเขารู้สึกภาคภูมิใจ

She’s a proud woman.  หล่อนเป็นคนหยิ่งทะนง

Sunee is too proud to admit that she was wrong.
สุนีย์รู้สึกทะนงตัวเกินกว่าที่จะยอมรับว่าเธอผิด

Prideful / Arrogant (adj.)  หยิ่งยโส  humble (adj.) ถ่อมตน

He’s a very prideful guy.  He needs to be more humble.
เขาเป็นคนหยิ่ง เขาควรจะเป็นคนถ่อมตนมากกว่านี้

He’s so into himself.  เขาหลงตัวเองมาก

He's in love with himself.  เขาหลงตัวเองมาก

He’s very arrogant.  เขาเป็นคนหยิ่งมาก

Narcissistic / Self-absorbed (adj.) หลงตัวเอง

Pride (n.)  เป็นลักษณะนามที่แปลว่า ฝูง ใช้กับสิงโต

A pride of lions  สิงโตหนึ่งฝูง

That pride of lions is following us.  Let’s run!  สิงโตฝูงนั้นกำลังตามเรามัน วิ่งเถอะคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม