ควบคุมไม่ได้ ก้าวร้าว ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร?

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์...


มีงานวิจัยจากประเทศสวีเดนว่า ภาวะความต้องการทางเพศที่สูงกว่าปกติและควบคุมไม่ได้อาจจะอยู่ในยีนส์ของเราตั้งแต่เกิด 

จึงต้องเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่าความต้องการทางเพศเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่บางคนมีความต้องการทางเพศสูงกว่าปกติ จนทำลายชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการงานและความสัมพันธ์รอบข้าง ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นโรคที่ชื่อว่า hypersexual disorder (HD) หรือภาวะความต้องการทางเพศสูงกว่าปกติ 

ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยในสวีเดนได้ศึกษาเรื่องนี้ ด้วยการเก็บ DNA ของอาสาสมัครที่เป็นโรค HD จากอาสาสมัครที่ร่างกายแข็งแรงปกติ และอาสาสมัครที่ติดแอลกอฮอล์ พบว่ากลุ่มคนที่เป็น HD มี DNA ต่างจากคนปกติ 2.6% แต่ก็มีคล้ายคลึงกับคนที่ติดแอลกอฮอล์ มีฮอร์โมนการขยายพันธุ์ของมนุษย์สูงกว่าปกติ 

ทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวและเสพติดบางอย่าง อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันในวงการการแพทย์และวิทยาศาสตร์ นี่เป็นงานวิจัยที่ต้องศึกษาเพื่อหาข้อสรุปต่อไป

เรียนภาษาอังกฤษกับ อ.อดัม
Uncontrollable sexual urges may be found in our genes. ความต้องการทางเพศที่ควบคุมไม่ได้อาจจะอยู่ในยีนส์ของเรา
uncontrollable (adj.) ซึ่งควบคุมไม่ได้ อ่านว่า อัน เขิ่น โทร่ เหลอะ เบิล
hypersexual disorder (HD) ภาวะความต้องการทางเพศสูงกว่าปกติ
They had similar DNA patterns to alcoholics. พวกเขามี DNA ที่คล้ายคลึงกับคนติดแอลกอฮอล์
alcoholic (n.) คนติดแอลกอฮอล์ อ่านว่า แอลเขอะฮ่อหลิค
This can cause addictive and aggressive behavior. นี่ทำให้เกิดพฤติกรรมเสพติดและก้าวร้าวได้
addictive (adj.) ซึ่งทำให้ติดได้ อ่านว่า อะดิ๊คถิฟ
aggressive (adj.) ก้าวร้าว อ่านว่า อะเกร้ะสิฟ
รายละเอียดเพิ่มเติม https://morning-news.bectero.com/inte...

Facebook Google Twitter


เรียนสดกับอ.อดัมที่พญาไท
02 612 9300

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม