เฉย ๆ ไม่สน ไม่แคร์ ไม่กระตือรือร้น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

I don't really care. Whatever works.

ฉันไม่แคร์ เอาที่สบายใจ


indifferent อิน ดิ๊ เฝริ่นทฺ (adj.)

เฉย ๆ ไม่สนใจ ไม่แยแส ไม่ค่อยแคร์ ใช้กับความคิดเห็นทั่วไป

เช่น I’m indifferent about this issue. 

ฉันรู้สึกเฉย ๆ กับเรื่องนี้


I’m indifferent about his decision. 

ฉันรู้สึกเฉย ๆ กับการตัดสินใจของเขา


หรือใช้คำสูงก็ได้ว่า

unenthusiastic อะ นิน thอู ซี แอ้ส ถิค (adj.)

ไม่รู้สึกกระตือรือร้น ไม่สนใจ


I'm unenthusiastic about this program. 

ไม่รู้สึกสนใจโครงการนี้


apathetic แอะ เผอะ thเอ๊ะ ถิค (adj.) ไม่กระตือรือร้น

เช่น Most Americans are apathetic when it comes to politics. 

ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจการเมือง


enthusiasm เอ็น thอู้ ซี แอะ เสิ่ม (n.) ความกระตือรือร้น 

เช่น Mr. Henry lacks enthusiasm. Nobody enjoys his class. 

เฮนรี่ขาดความกระตือรือร้น ทำให้ไม่มีใครสนุกในห้องเรียนของเขา


ถ้าหากมีคนถามว่า How are you? แล้วอยากตอบกลับไปว่าฉเฉย ๆ งั้น ๆ ก็พูดได้ว่า 

I’m alright.  / I’m okay. 


ฉันเฉย ๆ กับเรื่องนั้น

I’m okay with that. 

I’m alright with that. 

That’s alright with me.  
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม