ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

A. The apple doesn't fall far from the tree.

B. Like father, like son.

C. A and B

D. None of the above.คำตอบคือ 

ทั้ง Like father, like son.  

และ The apple doesn't fall far from the tree.

มีความหมายว่า ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น 

ซึ่งหมายถึง ลูกย่อมไม่ต่างกับพ่อแม่มากนัก


อีกสำนวนนึงที่มีความหมายเดียวกันคือ 

a chip off the old block 

เช่น He's a chip off the old block. 

หมายถึงเขาเหมือนพ่อหรือไม่ก็แม่นะครับคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม