ลนลาน ตื่นตระหนก ห่วง ข้อกังวล ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร


ลนลาน ตื่นตระหนก ห่วง ข้อกังวล ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร 


They’re already starting to panic.  

พวกเขาเริ่มตื่นตระหนกกันแล้ว


panic (v.)  ลนลาน ตื่นตระหนก

Don’t panic. / There’s no need to panic. 

ไม่ต้องตื่นตระหนก


panic (n.) การตื่นตกใจ

The panic is over.  

การตื่นตกใจได้จบลงไปแล้ว


Don’t worry.  

ไม่ต้องห่วง อย่ากังวล


Don’t worry about me.  

ไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอก


concerned (adj.) เป็นห่วง, กังวล

I'm concerned about you.  

ฉันเป็นห่วงคุณ


I'm concerned about the issue.

ฉันกังวลเรื่องนั้น


concern (n.) ข้อกังวล, ความกังวล

Do you have any questions or concerns?

คุณมีคำถามหรือข้อกังวลอะไรมั้ยFacebook Google Twitter


โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม