การเสนอราคา แจ้งราคา ค่ามัดจำ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

การแจ้งรายละเอียด


We provide audio and visual equipment. 

เราเตรียมอุปกรณ์การฟังและการฉายภาพไว้ให้


The technician is standing by to help you throughout the conference. 

ช่างจะคอยช่วยเหลือคุณตลอดการประชุม


การแจ้งรายละเอียดชุดการบริการ


We offer a full-day package. เรามีแบบเต็มวัน

We have a full-day package. เรามีแบบเต็มวัน

We offer a half-day package. เรามีแบบครึ่งวัน

We have a half-day package. เรามีแบบครึ่งวัน


The full-day package is 1,300 Baht per person. 

ราคาเหมาแบบเต็มวันคือ 1,300 บาทต่อท่าน


The half-day package is 1,100 Baht per person. 

ราคาแบบครึ่งวันคือ 1,100 บาทต่อท่าน


แจ้งการจ่ายเงิน


After confirmation you will have to pay a deposit of 30%. 

หลังยืนยัน คุณจะต้องจ่ายเงินมัดจำ 30%


The rest will be paid after the function. 

ส่วนที่เหลือจ่ายหลังเสร็จงาน


We will send you a proposal within a week. After it’s confirmed, we will issue a contract. 

เราจะส่งข้อเสนอการให้บริการภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากยืนยันแล้วเราจะออกหนังสือสัญญา


แจ้งลูกค้าว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว


OK, you’re all set. 

โอเค ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว


We’ll see you on the day of meeting. 

แล้วพบกันในวันที่ประชุม
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม