ไปรับ ไปกันกี่คน ช่วยยกกระเป๋า สัมภาระ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ??

การทักทาย

Hello, good morning. สวัสดีตอนเช้า

May I help you? / Can I help you? มีอะไรให้ช่วยไหม

How can I be of service? มีอะไรให้รับใช้ไหม


สอบถามข้อมูลเบื้องต้น

Where do you want me to pick you up? 

คุณจะให้ฉันไปรับที่ไหน


What time do you want me to pick you up? 

คุณจะให้ฉันไปรับกี่โมง


What time do you want me to come get you? 

คุณจะให้ฉันไปรับกี่โมง


How many people are going? 

จะไปกันกี่คน


How many people are coming?

จะไปกันกี่คน


บอกราคา

It’s eighteen hundred Baht. / It’s one thousand and eight hundred Baht. ราคา 1,800 บาท

Not including gas. ไม่รวมค่าน้ำมัน


การนัดหมาย

I will pick you up at the airport at six o’clock. 

ฉันจะไปรับคุณที่สนามบินตอน 6 โมง


I’ll pick you up from the airport at six o’clock. 

ฉันจะไปรับคุณจากสนามบินตอน 6 โมง


I’ll pick you up at 8.00 a.m. at your hotel

ฉันจะไปรับคุณตอน 8 โมงเช้าที่โรงแรม


I’ll pick you up at your hotel at 8.00 a.m. 

ฉันจะไปรับคุณที่โรงแรมตอน 8 โมงเช้า


การแนะนำตัวเอง

My name is… ฉันชื่อ…

My name’s... ฉันชื่อ…

Nice to meet you. / Nice to meet you. ยินดีที่ได้รู้จัก

Pleased to meet you. ยินดีที่ได้รู้จัก

The pleasure is all mine. ด้วยความเต็มใจ

Excuse me, are you Mr. Adam Bradshaw? 

ขอโทษ คุณอดัม แบรดชอว์ใช่ไหม


ช่วยลูกค้าถือสัมภาระ

Please let me help you with your bag(s). 

ให้ผมช่วยยกกระเป๋าให้คุณนะ


Please let me help you with your stuff. 

ให้ผมช่วยยกของให้คุณนะ


Please let me help you with your luggage. 

ให้ผมช่วยยกสัมภาระให้คุณนะ


Please let me help you with your baggage. 

ให้ผมช่วยยกสัมภาระให้คุณนะคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม