Quay ไม่ได้ออกเสียงว่า ควาย !! Harbor, Pier, Port ใช้ต่างกันอย่างไร

คำว่า quay ที่แปลว่าท่าเรือออกเสียงว่า คี เหมือนคำว่า key (กุญแจ) นะครับ แต่ quay เป็นคำที่ใช้ไม่บ่อยนัก 

สำหรับท่าเรือส่วนใหญ่แล้วจะได้ยิน  harbor (US)/harbour (UK) ฮอเออรฺเบอรฺ / ฮาร์เบอร์ 

หรือ pier พิเออรฺ ซึ่ง pier มักมีร้านค้า ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวติดริมน้ำด้วยนะครับ 

หรือถ้าพูดถึงเมืองที่มีท่าเรือที่เรือบรรทุกมารับและส่งสินค้าก็จะเรียกว่า port โพเออรฺทฺ นะครับ

อีกคำนึงคือคำว่า dock ที่เป็นที่จอดเรือหรืออู่เรือนั่นเองนะครับคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม