เลื่อนตำแหน่ง ขึ้นเงินเดือน เปลี่ยนใจ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

Knock before you come in. 

เคาะประตูก่อนที่คุณจะเข้ามา

both ทั้งสอง

boat เรือ

boast (v.) การคุยโว โอ้อวด

เช่น I am going to give you both a raise. 

ผมจะเพิ่มเงินเดือนขึ้นให้พวกคุณทั้งสอง


You misunderstand. 

คุณเข้าใจผิด


raise (v.) การเพิ่ม ยกระดับ

race (n.) การแข่งขัน เชื้อชาติ


เช่น Raise your hand. 

ยกมือขึ้น


I am going to raise your pay. 

ผมจะเพิ่มเงินเดือนขึ้นให้คุณ


(pay) raise (n.) 

การขึ้นเงินเดือน


income รายได้

salary เงินเดือน


promotion (n.) 

การเลื่อนตำแหน่ง การส่งเสริมการขาย


เช่น I am going to give you a promotion also. 

ผมจะเลื่อนตำแหน่งให้พวกคุณด้วย


I am going to promote both of you. 

ผมจะเลื่อนตำแหน่งให้พวกคุณทั้งสอง


I will give you a higher position in the company. 

ผมจะเลื่อนตำแหน่งพวกคุณทั้งสองคนให้สูงขึ้น

I have changed my mind. 

ผมเปลี่ยนใจแล้ว
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม