ความรับผิดชอบ ข้อผูกมัด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ลงทะเบียนเพื่อเรียนออนไลน์
กับอาจารย์อดัมพร้อมรับส่วนลด 40%

ความรับผิดชอบ ข้อผูกมัด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร 

response (n.)   การโต้ตอบ คำโต้ตอบ

His response was very rude.  คำโต้ตอบของเขาหยาบคายมาก

responsible (adj.)  มีความรับผิดชอบ

He’s a very responsible person.  เขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูง

responsibility (n.)  ความรับผิดชอบ

He has a lot of responsibilities.  เขามีหน้าที่ความรับผิดชอบหลายอย่าง

I’m responsible for the drinks and you’re responsible for the food.
ฉันรับผิดชอบเรื่องเครื่องดื่ม ส่วนคุณรับผิดชอบเรื่องอาหาร

responsibly (adv.)  อย่างมีความรับผิดชอบ

If you’re gonna drink alcohol, please drink responsibly.
ถ้าคุณจะดื่มแอลกอฮอล์ กรุณาดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ

That’s not my responsibility. It’s your responsibility.
นั่นไม่ใช่ความรับผิดชอบของฉัน มันเป็นความรับผิดชอบของคุณ

commit (v.)  ผูกมัด ตกลง รับปาก

I don’t want to commit to that.  It’s too much for me.
ฉันรับปากไม่ได้ มันมากเกินไปสำหรับฉัน

commitment (n.)  ข้อผูกมัด ข้อตกลง คำมั่นสัญญา

I try to keep all of my commitments.  ผมพยายามรักษาคำมั่นสัญญาทุกอย่าง

commit (v.)  กระทำลงไป

He committed a crime.  เขาก่ออาชญากรรม

Please don’t commit crimes. It’s not a good thing.
อย่าก่ออาชญากรรม มันเป็นสิ่งไม่ดี

Don’t commit suicide.  อย่าฆ่าตัวตาย

Facebook Google Twitter


แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม