ง่าย ๆ เข้าไว้ ทำให้มันง่ายที่สุด เรียบง่าย คนเซ่อ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

Keep it simple. 

ง่าย ๆ  เข้าไว้ / ทำให้มันง่ายที่สุด


simple 

ง่าย เรียบง่าย


เช่น I just want to live a simple life in my hometown. 

ฉันแค่อยากจะใช้ชีวิตที่เรียบง่ายที่บ้านเกิดของฉัน


I just wanna live as a simple life in my hometown. 

ฉันแค่อยากจะใช้ชีวิตที่เรียบง่ายที่บ้านเกิดของฉัน


simpleton 

คนโง่ คนเซ่อ


เช่น I might lead a simple life, but I’m not a simpleton. 

ฉันใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย แต่ไม่ได้แปลว่าฉันเป็นคนโง่
คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม