ป้ายขำๆที่ฝรั่งเศส เปรียบคนเหมือนพฤติกรรมสัตว์ เวลาเดินทางสาธารณะ

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์ 

ถ้าคุณไปประเทศฝรั่งเศส คุณอาจจะเจอป้ายขำๆ ที่เตือนการปฎิบัติตัวในที่สาธารณะ 

ป้ายเหล่านี้จะเปรียบเทียบลักษณะของพฤติกรรมของคนกับสัตว์ว่าคล้ายกันอย่างไร

 เช่นป้ายภาพ เต่าขึ้นรถไฟ เปรียบเทียบว่า การเดินทางพร้อมกระเป๋าใบใหญ่อาจรบกวนคนอื่นได้

หรือภาพช้างยืนขวางประตู ทำให้คนอื่นเข้าออกไม่ได้ โดยป้ายเหล่านี้กำลังจะบอกว่า ให้เราทำตัวเหมือนมนุษย์เวลาเดินทางสาธารณะนั่นเอง

 

เรียนภาษาอังกฤษกับ อ.อดัม


 If you go to France, you might stumble upon some funny signs.

ถ้าคุณไปประเทศฝรั่งเศส คุณอาจจะเจอป้ายขำ ๆ


stumble (v.) สะดุด 

อ่านว่า สตั้มเบิล


stumble upon 

เจอโดยบังเอิญ


Travelling with big bags might disturb others.

การเดินทางพร้อมกระเป๋าใบใหญ่อาจรบกวนคนอื่น


Standing in front of the doors prevents others from leaving the train.


Love Bird


The escalator is no place for 2 love birds.


Talk at 86 decibels on a cell, lose your secrets and your friends as well.


Let's stay human on public transport.

เราทำตัวเหมือนมนุษย์เวลาเดินทางสาธารณะกันเถอะ

Facebook Google Twitter


เรียนสดกับอ.อดัมที่พญาไท
02 612 9300

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม