งอน ง้อ น้อยใจ กิ๊ก ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรบ้าง

สงสัยมีคนหลายคนที่ขี้งอนกันแล้วอยากจะบอกความรู้สึกนี้ให้เพื่อน
หรือแฟนชาวต่างชาติเข้าใจ ๕๕๕ คำที่ตรงที่สุดคือคำว่า
sulk (v.) (โซ็ลฺคฺ/เซิลฺคฺ)
ซึ่งความหมายของคำนี้ก็คือ
ทำตัวเงียบเพราะน้อยใจหรือโกรธอะไรสักอย่าง
หรือทำตัวงอนนั่นเอง เช่น
You don’t need to sulk!
(ยู โดนทฺ นีดฺ ทู โซ็ลฺคฺ)
ไม่ต้องทำตัวงอน

She’s been sulking ever since we got into an argument.
(ชีสฺ บิน โซ็ลฺ-คิง เอะเฟอร ซินสฺ วี กอทฺ อินทู อัน ออเออรกิวเมินทฺ)
เขาทำตัวงอนตั้งแต่เราทะเลาะกัน

Are you going to sulk if I go out tonight?
(ออเออร ยู โกอิง ทู โซ็ลฺคฺ อิฟ ไอ โกว เอาทฺ เถอะไนทฺ)
คุณจะงอนมั้ยถ้าฉันออกไปข้างนอกคืนนี้

แต่ผมว่าฝรั่งใช้คำว่า sulk ไม่บ่อยเท่ากับที่คนไทยใช้คำว่างอน  
ในกรณีที่อยากจะสื่อความหมายว่า เธองอนฉัน ส่วนใหญ่จะพูดแค่ว่า

He’s/She’s mad at me. (ฮีส แมดฺ แอทฺ มี) เธอโกรธฉัน

คำว่า I'm mad on you.  X ไม่มีนะครับ ต้องเป็น I'm mad at you. ถึงจะถูกนะครับผม
อีกคำหนึ่งที่ต้องมาควบคู่กับคำว่างอนก็คือง้อใช่มั้ย ถ้าแปลความหมายของง้อตรงๆก็อาจจะแปลว่า
to seek reconciliation     
 seek (v.) แสวงหา,  reconciliation (n.) การทำให้ปรองดองกันอีก เช่น
I need to seek reconciliation with my significant other.
(ไอ นีดฺ ทู ซีคฺ เร็คเคินซิลฺลีเอเชิน วิท ไม สิกนิเฝอะเคินทฺ อะเดอร)
ฉันต้องง้อคู่สร้างคู่สมของฉันแต่ไม่มีใครพูดอย่างนี้หรอก  มันเป็นทางการเกินไป  ถ้าเป็นภาษาพูดก็ใช้ 
to kiss and make up with หรือแต่ to make up with ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับการแต่งหน้านะ ๕๕๕ เช่น

I need to (kiss and) make up with my boyfriend/girlfriend/wife/husband/spouse.
(ไอ นีดฺ ทู คิส แอนดฺ เมคฺ อัพ วิท ไม โบยเฟร็นดฺ/ เกอรโอ็ลฺ-เฟร็นดฺ / ฮัสฺเบินดฺ / สปาวสฺ)
ฉันต้องจูบและคืนดีกับแฟน/ภรรยา/สามี/คู่ครอง

When's the guy/girl I’m dating going to call and make up with me?
(เว็นสฺ เดอะ ไก/เกอรโอ็ลฺ ไอมฺ เดทิง โกอิง ทู คอลฺ แอนดฺ เมคฺ อัพฺ วิท มี)
เมื่อไหร่กิ๊กของฉันจะโทรมาง้อนะ
**Guy/girl that you’re dating = กิ๊ก

คำตอบก็คือ
He/She isn’t going to call and make up with you if you are just acting mad to get attention.
(ฮี/ชี อิสเชินทฺ โกอิง ทู คอลฺ แอนดฺ เมคฺ อัพ วิท ยู อิฟ ยู ออเออร จัสฺทฺ แอคทิง แมดฺ ทู เก็ทฺ อะเท็นเชิน)
เขาจะไม่โทรมาง้อถ้าคุณทำตัวงอนเพื่อจะเรียกร้องความสนใจอย่างเดียว ๕๕๕

Do you sulk a lot? คุณเป็นคนขี้งอนมั้ย



คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม