งอน ง้อ น้อยใจ ไม่ได้ตั้งใจ กิ๊ก ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรบ้าง

สงสัยมีคนหลายคนที่ขี้งอนกันแล้วอยากจะบอกความรู้สึกนี้ให้เพื่อน
หรือแฟนชาวต่างชาติเข้าใจ ๕๕๕ คำที่ตรงที่สุดคือคำว่า
sulk (v.) (โซ็ลฺคฺ/เซิลฺคฺ)
ซึ่งความหมายของคำนี้ก็คือ
ทำตัวเงียบเพราะน้อยใจหรือโกรธอะไรสักอย่าง
หรือทำตัวงอนนั่นเอง เช่น
You don’t need to sulk!
(ยู โดนทฺ นีดฺ ทู เซิลฺคฺ)
ไม่ต้องทำตัวงอน


She’s been sulking ever since we got into an argument.
(ชีสฺ บิน เซิลฺ-คิง เอะเฟอร ซินสฺ วี กอทฺ อินทู อัน ออเออรกิวเมินทฺ)
เขาทำตัวงอนตั้งแต่เราทะเลาะกัน

Are you going to sulk if I go out tonight?
(อาร์ ยู โกอิง ทู เซิลฺคฺ อิฟ ไอ โกว เอาทฺ เถอะไนทฺ)
คุณจะงอนมั้ยถ้าฉันออกไปข้างนอกคืนนี้

แต่ผมว่าฝรั่งใช้คำว่า sulk ไม่บ่อยเท่ากับที่คนไทยใช้คำว่างอน  
ในกรณีที่อยากจะสื่อความหมายว่า เธองอนฉัน ส่วนใหญ่จะพูดแค่ว่า

He’s/She’s mad at me. (ฮีส แมดฺ แอทฺ มี) เธอโกรธฉัน

คำว่า I'm mad on you.  X ไม่มีนะครับ 
ต้องเป็น I'm mad at you. ถึงจะถูกนะครับผม
อีกคำหนึ่งที่ต้องมาควบคู่กับคำว่างอนก็คือง้อใช่มั้ย 
ถ้าแปลความหมายของง้อตรงๆก็อาจจะแปลว่า

to seek reconciliation     

 seek (v.) แสวงหา,  reconciliation (n.) การทำให้ปรองดองกันอีก เช่น
I need to seek reconciliation with my significant other.
(ไอ นีดฺ ทู ซีคฺ เร็คเคินสิลีเอ้เชิน วิท ไม สิกนิเฝอะเคินทฺ อะเดอร)
ฉันต้องง้อคู่สร้างคู่สมของฉันแต่ไม่มีใครพูดอย่างนี้หรอก  

มันเป็นทางการเกินไป  ถ้าเป็นภาษาพูดก็ใช้ 
to kiss and make up with หรือแต่ to make up with 
ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับการแต่งหน้านะ ๕๕๕ เช่น

I need to (kiss and) make up with my boyfriend/girlfriend/wife/husband/spouse.
(ไอ นีดฺ ทู คิส แอนดฺ เมคฺ อัพ วิท ไม โบยเฟร็นดฺ/ เกอรเอิล-เฟร็นดฺ / ฮัสฺเบินดฺ / สปาวสฺ)
ฉันต้องจูบและคืนดีกับแฟน/ภรรยา/สามี/คู่ครอง

When's the guy/girl I’m dating going to call and make up with me?
(เว็นสฺ เดอะ กาย/เกอรโอ็ลฺ ไอมฺ เดทิง โกอิง ทู คอลฺ แอนดฺ เมคฺ อัพฺ วิท มี)
เมื่อไหร่กิ๊กของฉันจะโทรมาง้อนะ
**Guy/girl that you’re dating = กิ๊ก

คำตอบก็คือ
He/She isn’t going to call and make up with you if you are just acting mad to get attention.
(ฮี/ชี อิสเชินทฺ โกอิง ทู คอลฺ แอนดฺ เมคฺ อัพ วิท ยู อิฟ ยู อาร์ จัสฺทฺ แอคทิง แมดฺ ทู เก็ทฺ อะเท็นเชิน)
เขาจะไม่โทรมาง้อถ้าคุณทำตัวงอนเพื่อจะเรียกร้องความสนใจอย่างเดียว ๕๕๕

Do you sulk a lot? 
คุณเป็นคนขี้งอนมั้ย

I didn't mean to offend you.

นไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณรู้สึกน้อยใจ


No need to feel slighted.

ไม่ต้องน้อยใจ, อย่าน้อยใจ


Don’t take offense.  

อย่าถือโทษ


Don’t take it to heart.  

อย่าเอามันมาใส่ใจ


Don’t worry about it.  

อย่าไปกังวลกับมัน


No need to care about it. 

อย่าได้แคร์มัน


It's not a big deal. Forget about it!

มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ ลืมมันซะ ช่างมันเถอะ


I'm offended by what you did. 

ฉันน้อยใจเพราะสิ่งที่คุณทำไป /

ฉันขุ่นเคืองเพราะสิ่งที่คุณทำไป


Don’t hold a grudge against me.  

อย่าถือโทษโกรธฉันเลย, อย่าจองเวรจองกรรม


He has/holds a grudge against me for something I did many years ago.
เขายังถือโทษโกรธเคืองฉันเพราะบางสิ่งที่ฉันได้ทำไปหลายปีที่แล้ว


ฉันไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้เจตนา พูดได้หลายแบบเช่น

I didn't mean to (do that).

I didn't do that on purpose.

It wasn't intentional.

It was unintentional.

That wasn't my intention.คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม