ยืดเส้นยืดสาย อบอุ่นร่างกาย ข้อเท้า หัวเข่า ไหล่ หน้าอก สะโพก ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

Acting Coach ครูสอนการแสดง


การทักทาย


Hi, everyone / Hi, everybody. สวัสดีทุกคน

Welcome to… ยินดีต้อนรับสู่...

เช่น Welcome to movement class. 

ยินดีต้อนรับสู่ชั้นเรียนการเคลื่อนไหว


My name is… ฉันชื่อ...

What’s your name? คุณชื่ออะไร

What’s your nickname? คุณชื่อเล่นอะไร

What do you go by? คุณชื่อเล่นอะไร

How old are you? คุณอายุเท่าไร

Nice to meet you. ยินดีที่ได้รู้จัก

Good to meet you. ยินดีที่ได้พบคุณ

Pleasure to meet you.  ยินดีที่ได้รู้จัก


อบอุ่นร่างกาย

warm up อบอุ่นร่างกาย 

Let’s warm up together. เรามาอบอุ่นร่างกายด้วยกันเถอะ

Start from your head. เริ่มจากศีรษะของคุณ

Turn to the left. หันไปทางซ้าย

Turn left. เลี้ยวซ้าย

Turn to the right. หันไปทางขวา

Turn right. เลี้ยวขวา

Look down. มองลง

Look up เงยหน้า มองขึ้นไป

Move your head in a circle. หมุนศีรษะเป็นวงกลม

ankles ข้อเท้า

knees หัวเข่า

head ศีรษะ

shoulders หัวไหล่

chest หน้าอก หีบใส่ของ

hips สะโพก

hip ทันสมัย


stretch out เหยียดอวัยวะ

stretch ยืด เหยียด

stretching การยืดเส้นยืดสาย

เช่น We are stretching. เรากำลังยืดเส้นยืดสาย

stretch the truth พูดเกินความจริง


Reach up high. เหยียดแขนให้สูง

reach ไปถึง ติดต่อ เอื้อมคว้า

Lift both arms up ยกแขนทั้งสองข้างขึ้น

shake เขย่า สะบัด

เช่น Shake every part of your body. 

สะบัดอวัยวะทุกส่วน

Facebook Google Twitter


เรียนสดกับอ.อดัมที่พญาไท
02 612 9300

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม