ฟุ่มเฟือย ประหยัด มัธยัสถ์ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ใช้เงินฟุ่มเฟือยแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า

to spend money extravagantly/ lavishly/ wastefully

หรือพูดง่ายๆว่า

Lately, I’ve been spending a lot of money.

ซึ่งแปลว่า ช่วงนี้ฉันใช้เงินเยอะ

อีกคำที่มีความหมายในทำนองนี้คือ เปลืองเงิน 

ซึ่งพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า to waste money เช่น

I want to stop wasting money on stuff that I don’t really need. 

ฉันอยากจะเลิกใช้เงินเปลืองในการซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็น

ส่วนคำที่มีความหมายในทางตรงกันข้ามได้แก่

 frugal, thrifty, หรือ economical ซึ่งแปลได้ว่า ประหยัดหรือมัธยัสถ์เช่น

We should try to be more frugal so that we can save up for a new house.

เราควรพยายามที่จะประหยัดมากชึ้นเพื่อเราจะได้เก็บเงินซื้อบ้านใหม่

Facebook Google Twitter


โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม