ส่งผลต่อ การท่องเที่ยว สัตว์ป่า ความขัดแย้ง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

Adam's Story กับ อ.อดัม แบรดชอว์ 


ปกติแล้วเรามันจะคิดกันว่าจำนวนช้างมักจะมีน้อยลงเรื่อยๆ เหมือนกับเป็นสัตว์ที่หายาก

 แต่ใครจะไปคิดว่าที่ประเทศบอตสวานา มีจำนวนช้างมากเกินไป โดยมีจำนวนมาถึง 130,000 ตัว ซึ่งประชาชนบอกว่ามีมากเกินไปต่อระบบนิเวศ 

และทำให้มีความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่าและคนมากขึ้นเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมา มีข้อบังคับห้ามล่าช้าง ซึ่งทำให้บอตสวานา มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาชาวโลก จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

แต่ล่าสุดรัฐบาลได้ออกกฎยกเลิกกฎหมายห้ามล่าช้าง และพวกเขาแนะนำการทำเนื้อช้างบรรจุกระป๋องอีกด้วย แต่ไม่ได้ทำไว้ให้คน แต่เป็นการทำให้สัตว์ไว้กิน

 ส่วนใหญ่ชาวบ้านเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ เพราะช้างที่มีจำนวนมากเกินไป ได้เข้าไปทำลายพืชผลทางการเกษตร 

แต่สายตาชาวโลกมองว่ามันโหดร้ายเกินไป ดังนั้นเรื่องนี้อาจส่งผลต่อการท่องเที่ยวของประเทศ 

แล้วคุณผู้ชมคิดว่าอย่างไร? ร่วมแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลย

 

เรียนภาษาอังกฤษกับ อ.อดัม


Some say there are too many elephants in Botswana.

บางคนบอกว่ามีจำนวนช้างในประเทศบอตสวานามากเกินไป


some = some people   

บางคน


There is increasing conflict between wildlife and people.

มีความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่าและคนมากขึ้น


conflict (n.) ความขัดแย่ง

อ่านว่า ค่อน ฝลิคท


wildlife (n.) 

สัตว์ป่า


Why life? 

ทำไมล่ะชีวิต


wild (adj.) ไม่เชื่อง, ป่า 

อ่านว่า วายเอิลดฺ


They've recommended elephant meat canning as well.

พวกเขาแนะนำการทำเนื้อช้างบรรจุกระป๋องอีกด้วย


elephant meat canning  

เนื้อช้างบรรจุกระป๋อง


This might affect tourism. 

เรื่องนี้อาจมีผลกับการท่องเที่ยว


affect (v.) ส่งผลต่อ 

อ่านว่า อะเฟ่คท

tourism ( n.) การท่องเที่ยว 

อ่านว่า โทะ หริ เสิ่ม


What do you think? 

คุณคิดว่าอย่างไรคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม