เฉียบ !!! ลอกเลียนแบบ จำลอง อวกาศ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ???

การลอกเลียนแบบ  การจำลอง แบบจำลอง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร?


And under whose jurisdiction is this simulation?

แล้วการทดสอบจำลองนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของใคร


jurisdiction (n.) เขตอำนาจตามกฎหมาย

simulation (n.)การลอกเลียนแบบ / การจำลอง


Conditions in space are very difficult to simulate in a lab.

สภาวะในอวกาศเป็นเรื่องยากมากที่จะนำมาจำลองในห้องทดลอง


space (n.) อวกาศ

mock-up (n.) แบบจำลอง

model (n.) แบบจำลอง

bomb (v./n.) ระเบิด

He is building a mock-up of a bomb shelter.

เขากำลังสร้างที่หลบระเบิดจำลอง


This is the bomb.

นี่มันเฉียบจริงๆ

the bomb เป็นสแลงที่แปลว่า เจ๋งมาก, เฉียบคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม