มันเป็นแค่เกม มีแพ้ มีชนะ อย่าไปเครียด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

มันเป็นแค่เกม มีแพ้ มีชนะ อย่าไปเครียด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

You win some, you lose some.  

มีแพ้บ้าง ชนะบ้าง

It’s just a game. 

มันก็เป็นแค่เกม

Don’t get all worked up about it. / Don’t get too stressed about it. /
Don’t stress about it. 
อย่าไปเครียดกับมันนัก

สังเกต Don’t stress. / Don’t be stressed.

Don’t get too serious about it.  

อย่าไปจริงจังกับมันมากนัก

Serious แปลว่าจริงจัง ไม่ได้แปลว่าเครียด

You should be serious about learning English,
but you shouldn’t be stressed about it.
คุณควรจะจริงจังกับการเรียนภาษาอังกฤษ แต่ไม่ควรไปเครียดกับมัน

To get worked up about something. 

รู้สึกเครียดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

 Don’t fret.  อย่าเครียด

Fret (v.)  คิดมาก งุ่นง่าน รู้สึกเครียด

Don’t get too into it.  อย่าไปอินกับมันมากคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม