Would Like To กับ Want To ต่างกันอย่างไร

ลงทะเบียนเพื่อเรียนออนไลน์
กับอาจารย์อดัมพร้อมรับส่วนลด 40%

Would Like To กับ Want To ต่างกันอย่างไร 
would like to สุภาพกว่า want to 
แต่ want to หรือ wanna ก็ยังใช้กับเพื่อนได้

ยังไงก็ตาม He, She, It, และนามเอกพจน์ ไม่ได้ใช้กับ wanna 
He wanna go.  X
She wanna eat. X
It wanna play. X
The man wanna talk. X
เพราะ wanna ย่อมาจาก want to 
ซึ่งใช้กับ I, You, We, They, และนามพหูพจน์ เช่น
I wanna eat. ✓
You wanna play football. ✓
We wanna go. ✓
They wanna do it. ✓
Some people wanna like it. ✓

ส่วน He, She, It, และนามเอกพจน์ก็จะ
ตามด้วย V1 เติม S ดังนั้นต้องใช้ wants to  
ซึ่งย่อเป็น วอนสฺ-เถอะ ได้ เช่น 
He wants to leave. ✓
She wants to go with us. ✓
It wants to sleep.
The dog wants to play. 
แต่ wants to ไม่ได้ย่อเป็น wanna นะครับ
Facebook Google Twitter


แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม