แพง หรูหรา ราคาถูก ขูดรีด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ?

This is a very expensive toilet!

นี่คือโถส้วมที่แพงหูฉี่

It's selling for 100,000 dollars! 

ขายในราคา 1 แสนดอลลาร์

pricey (adj.) แพง

luxurious (adj.) หรูหรา

It costs an arm and a leg.  

มันราคาแพงหูฉี่ (รูปประโยคปัจจุบัน)

This handbag cost me an arm and a leg. 

ฉันซื้อกระเป๋าใบนี้มาแพงมากๆ

I bet his new car cost him an arm and a leg. 

พนันได้เลยว่ารถเขาราคาแพงหูฉี่

หมายเหตุ คำว่า cost คงรูปเดิมทั้งในรูป V2 และ V3

The family holiday will cost them a lot of money.

The new house has cost her a lot of money.

That was super expensive. That was freaking expensive.
นั่นโคตรแพงเลย


คำหรือสำนวนอื่น ๆ ที่แปลว่าแพง

pricey, dear, extortionate, high-priced, exorbitant, to cost the earth, a rip-off

That house cost the earth.  

บ้านหลังนั้นแพงมาก

That shirt is rather dear.  

เสื้อตัวนั้นค่อนข้างแพง

Condominiums in this area are quite high-priced.
คอนโดในบริเวณนี้ค่อนข้างแพงทีเดียว

That’s a rip-off!  

ช่างแพงอะไรอย่างนี้ เหมือนโดนขูดรีด

dirt cheap  ถูกมาก (ถูกเป็นขี้)

That is dirt cheap.  / That's freaking cheap!

นั่นราคาโคตรถูกเลย


คำที่แปลว่า ราคาถูก

That’s a bargain.

That’s a very good deal.

That is very reasonable.

That is very reasonably priced.

That’s so affordable.คอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม