การออกเสียง You ให้ชัดเวอร์ ออกเสียงอย่างไร?

You ไม่ได้ออกเสียงว่า ยู แต่จริง ๆ แล้วออกเสียงกึ่งกลางระหว่าง ยิว กับ ยูว 
ลองฟังการออกเสียงในคลิปเพื่อความกระจ่าง

ตัวอย่างประโยค
I will let you go to the party.
  
ฉันจะให้คุณไปงานปาร์ตี้

I will let you go to the party because I’m nice.  
ฉันจะให้คุณไปงานปาร์ตี้เพราะว่าฉันใจดี

Would you like to go to dinner?  
คุณอยากไปทานอาหารเย็นไหม ?

Could you help me, please?  
คุณได้โปรดช่วยฉันได้ไหม ?

Did you go to the meeting yesterday? 
เมื่อวานคุณไปประชุมไหม ?

She just stood everybody up.  
เธอเบี้ยวทุกคน 

Could you help me? 
คุณช่วยฉันได้ไหม ?

Yes, I can help you. 
ได้ ฉันสามารถช่วยคุณได้

No problem. 
ไม่มีปัญหา

Thank you very much. 
ขอบคุณมาก ๆคอร์สเดี่ยว

โทร 089 422 4546
ไลน์ @ajarnadam

แอดไลน์เพื่อรับเกร็ดความรู้และส่วนลดต่าง ๆ จากอาจารย์อดัม