Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

Method ≠ เม็ดตอด หรือ เมธอด

คบกัน เลิกกัน และ ถูกทิ้ง ในภาษาอังกฤษจะพูดอย่างไร

Everyday กับ Every day เมื่อไหร่เขียนติดกันและเมื่อไหร่เขียนแยกกัน ???

เป็นยังไงบ้าง คุณมาจากไหน ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

'เจ้าชายแฮร์รี่' ทรงหมั้นนักแสดงสาวมะกัน 'เมแกน มาร์เคิล' เตรียมลั่นระฆังวิวาห์ปีหน้า

ทั้ง ๆ ที่ ถึงแม้ว่า แม้แต่ แม้แต่นิดเดียว ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Breakdown แปลว่าอะไร

ตายดีกว่า ภาษาอังกฤาว่าอย่างไร