อ้วก อาเจียน อาหารเป็นพิษ คลื่นไส้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

อ้วก อาเจียน อาหารเป็นพิษ คลื่นไส้ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

throw up / vomit / puke / barf / up-chuck / blow chunks 
อาเจียน อ้วก

หมายเหตุ - คำว่า vomit เป็นคำเป็นทางการที่สุภาพกว่าคำอื่น ๆ

I’m about to throw up.  

ฉันกำลังจะอ้วก

Doctor, I have been vomiting all day today. I think I got food poisoning.

หมอ วันนี้ผมอาเจียนมาทั้งวันเลย คิดว่าอาหารเป็นพิษ

 food poisoning  อาหารเป็นพิษ

กริยาช่องที่สอง

threw up / vomited / puked / barfed / up-chucked / blew chucks

He barfed last night.  

เมื่อคืนเขาอ้วก

กริยาช่องที่สาม เหมือนกันกับช่องที่สอง ยกเว้น throw up ซึ่งใช้ thrown up เป็นช่องสาม

She has thrown up all over herself.
หล่อนได้อ้วกใส่ตัวเองเต็มไปหมด

ถ้าใช้เป็นคำนาม (ใช้ได้ทุกคำ)

Be careful, don’t step in the puke on the floor.
ระวัง อย่าเหยียบอ้วกบนพื้นนะ

I feel nauseous.  (ออกเสียงว่า เนาะเฉิสฺ)

รู้สึกคลื่นไส้หรืออยากอ้วก 

I think I’m gonna be sick.  

ฉันคิดว่าฉันกำลังจะอาเจียน (ดูบริบท)

I’m feeling a bit sick.  

ฉันรู้สึกคลื่นไส้นิดหน่อยคล้ายจะอาเจียน


Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ซาบซึ้ง ลึกซึ้ง จูงใจ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Weather กับ Whether ต่างกันอย่างไร

Opinion, Perspective, Point of View ใช้อย่างไร, มุมมอง แง่มุม ความคิดเห็น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่ง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

โกง ขี้โกง นักต้มตุ๋น ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Dodged A Bullet จากเพลง Taylor Swift แปลว่าอะไรกันแน่ ??

การออกเสียงแบบชัดเวอร์ของ Wait, Wet, Mate, Met, Bait, Bet, Led, Laid, Red, กับ Raid

พร เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร