Authorize, Permit, Allow, กับ Let ใช้อย่างไร, อนุญาตภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ข้อสรุป

authorize  
อนุมัติ (เป็นทางการ)

He authorized the project.  
เขาอนุมัตโครงการ

We got his authorization for the project.  
เราได้รับการอนุมิตโปรเจคจากเขา

permit (v.)  
อนุมัติ

He permitted me to go to the party.  
เขาอนุญาติให้ฉันไปปาร์ตี้

allow (v.) 
อนุญาต

My mom let me go to the party.  
แม่ฉันให้ฉันไปปาร์ตี้

My mom allowed me to go to the party.  
แม่ฉันอนุญาตให้ฉันไปปาร์ตี้

So you have a nice mother then.  
ถ้างั้นคุณต้องมีแม่ที่ใจดีแน่ๆ


Her mom let her go to the party.   
แม่ของเธออนุญาตให้เธอไปปาร์ตี้

She allowed her to go to the party. 
แม่ของเธออนุญาตให้เธอไปปาร์ตี้

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

English สะกิดต่อมฮาตอนที่ 11 ย้อนหลัง พร้อมสรุปคำศัพท์และประโยค

แอ๊บแบ๊ว แก้มป่อง ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Coupon, Voucher, Value, Volume, Invite ออกเสียงอย่างไร

Pretty ไม่ได้แปลว่า พริตตี้

Can กับ Can't ออกเสียงอย่างไร

พิลึก ประหลาด สติแตก โคตร ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

คุณจะมาถึงกี่โมง คุณมาถึงนานรึยัง ภาษาอังกฤษและภาษาอีสานว่าอย่างไร

ไม่ได้อ้วน แค่มีน้ำมีนวล มีทรวดทรงองค์เอว ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร