Authorize, Permit, Allow, กับ Let ใช้อย่างไร, อนุญาตภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

ข้อสรุป

authorize  
อนุมัติ (เป็นทางการ)

He authorized the project.  
เขาอนุมัตโครงการ

We got his authorization for the project.  
เราได้รับการอนุมิตโปรเจคจากเขา

permit (v.)  
อนุมัติ

He permitted me to go to the party.  
เขาอนุญาติให้ฉันไปปาร์ตี้

allow (v.) 
อนุญาต

My mom let me go to the party.  
แม่ฉันให้ฉันไปปาร์ตี้

My mom allowed me to go to the party.  
แม่ฉันอนุญาตให้ฉันไปปาร์ตี้

So you have a nice mother then.  
ถ้างั้นคุณต้องมีแม่ที่ใจดีแน่ๆ


Her mom let her go to the party.   
แม่ของเธออนุญาตให้เธอไปปาร์ตี้

She allowed her to go to the party. 
แม่ของเธออนุญาตให้เธอไปปาร์ตี้

Facebook Google Twitter

คอร์สออนไลน์ โทร 098 418 2771 ไลน์ ajadamonline อีเมล์ manager@ajarnadam.tv

คอร์สเรียนสดที่สถาบัน ชั้น 4 อาคารพญาไทพลาซ่า โทร 026129300

ลงทะเบียนเพื่อทดลองเรียนคอร์สออนไลน์และทำแบบทดสอบฟรี

Responsive image

ฝากซื้ออะไรมั้ย เอาอะไรมั้ย ซื้อฝาก ภาษาอังกฤาว่าอย่างไร

Responsive image

Pity ใช้อย่างไร น่าสงสาร ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

หัวกะทิ ดีที่สุด ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Responsive image

คำสแลงเจ๋ง ๆ ที่ใช้แทนดอลล่าร์และเงิน

Responsive image

เปรียบเทียบภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและบริติช

Responsive image

เราเลิกคุยกันดีกว่า ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร, Perhaps แปลว่าอะไร, Heading ใช้อย่างไร

Responsive image

การเสนอหรือขอความช่วยเหลือ เป็นภาษาอังกฤษ

Responsive image

คำถามที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง